A pak přijde anděl, čert a… Mikuláš!

Napsal/a Daciana Williamsova     Rubrika: Drobty, Havraspár

Kdo to byl? Starý páprda. Co dělal? Plnil hlavy lidí svými moudry. Kdy žil? Sto let za opicemi. Kde žil? Za devatero horami a devatero řekami… Ale no tak, chce to trošku dějin, které jsou nejen důležité, ale také zábavné a zajímavé. A v tomto článku se vám pokusím nastínit aspoň část z jeho štědrého a zajímavého života, který se v mnohém lišil od toho našeho!

Svatý Mikuláš z Myry za svůj čas mnoho zažil a mnoho udělal. Když ale budeme chtít začít od začátku… Svatý Mikuláš se narodil v Pateře rodičům, jež s největší pravděpodobností byli buď rybáři, nebo s rybami obchodovali. Díky těmto dvěma jevům se svatý Mikuláš stal patronem rybářů a námořníků.

Už od raného dětství byl malý Mikulášek velice pobožný, což bylo zřejmě především proto, že ho k tomu vedli rodiči, kteří byli křesťany (automaticky tedy Mikuláš také). Není tedy divu, že veškerý majetek, který po jejich smrti zdědil (a že ho nebylo málo) rozdal potřebným lidem. Časem se stal biskupem v Myře a to hodně mlád, což bylo velice neobvyklé. Na druhou stranu se to dalo předpokládat, neboť jeho oddanost vůči křesťanství byla zjevná.

O Mikulášovi se s oblibou traduje, že to byl světec mimořádného srdce. Své dobré skutky konal potajmu, aniž by to nějak rozhlašoval do světa nebo o tom věděl někdo bližší. Nu, z toho můžeme usoudit, že mnohé skutky nám zůstávají i nyní skryty. Pravdou je, že mnoho lidí věří, že Mikuláš byl obdařen nějakou mimořádnou silou a… nemůžeme vyloučit, že světec nebyl kouzelník. Jak by zvládl tolik úžasných skutků skrýt za roucho nevědomí?

Jeden z jeho nejvýznamnějších činů bude asi ten, který ovlivnil dokonce i počasí! Mikuláš se jednoho den rozhodl udělat pouť do Svaté země a snad na skok si na zpáteční cestu zaplul do Egypta. Jeho loď však postihly velké bouřky a tornáda a námořníci předpovídali jen minimální šanci na přežití. Mikuláš ale jakožto správný biskup a věřící, obrátil své prosby k Bohu. Vichřice i moře se uklidnilo a všichni přežili, snad i proto se stal patronem námořníků.

Je zajímavé, že Mikuláš byl opravdu hodně a dlouho vězněn, i přesto však neklesl na mysl a svým spoluvězňům vyprávěl o Božích činech a o tom, že… no, vyprávěl o své víře a prakticky jí šířil, jeho vyprávění totiž bylo údajně neuvěřitelně věrohodné.

Svatý Mikuláš z Myry zemřel 6. prosince 352  v Myře, kde byl prvně i pochován. Jeho ostatky pak snad na truc převezli italští námořníci do Bari.

Nu, a poučení z tohoto životopisu? Snad především to, že dobrý skutek se vyplatí a dříve či později se vám v dobrém vrátí. Mikuláš je už neuvěřitelně dlouho opěvován a je prohlášený za svatého. Jeho svátek slavíme pravidelně a slavíme s mnoha zemích. Má mnoho podob. Mnoho způsobů slavení. A proto bychom se i my měli v tento den spojit a nějak pomoci jiným lidem, nějak někoho obšťastnit… Zas tak těžké to není, ne?

Pro všechny v tento slavnostní den,

Ciana Williamsová

Tagy: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

\par